STAR 2003 Weekly Reports

NOAA Ship McArthur II


Leg 1


Week #1 - July 31st

Week #2 - August 7th

Week #3 - August 14th

Week #4 - August 21st

Week #5 - August 28th
----------------------

Leg 2


Week #1 - September 4th

Week #2 - September 11th

Week #3 - September 17th

Week #4 - September 25th

Week #5 - September 30th
------------------------

Leg 3

Week #1 - October 8th

Week #2 - October 15th

Week #3 - October 22nd
------------------------

Leg 4

Week #1 - November 5th

Week #2 - November 12th
-------------------------

Leg 5

Week #1 - November 20th

Week #2 - November 27th

Week #3 - December 4th

NOAA Ship David Starr Jordan


Leg 1


Week #1 - August 7th

Week #2 - August 14th

Week #3 - August 21st
----------------------

Leg 2

Week #1 - August 28th

Week #2 - September 4th

Week #3 - September 11th
----------------------

Leg 3

Week #1 - September 18th

Week #2 - September 25th

Week #3 - October 2nd
-----------------------

Leg 4

Week #1 - October 9th

Week #2 - October 16th

Week #3 - October 23rd
-----------------------

Leg 5

Week #1 - October 30th

Week #2 - November 6th

Week #3 - November 13th

Week #4 - November 18th
------------------------

Leg 6

Week #1 - November 27th

Week #2 - December 4th

Last modified: 12/24/2014